Rüyada Delik delik delmek Görmek

378 okunma — 29 Mart 2023 02:07
avatar

mrprincex

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

ruyada delik delik delmek gormek - RuyaTabiri.com.tr

Rüyada Delik Delik Delmek Görmek ne anlama geliyor?

Rüyaların bizim hayatlarımızda ciddi roller oynayan mistik öğeler olduğunu herkes bilir. Her rüya görenin farklı bir anlam ifade edebileceği gibi, rüyalarda çok farklı görüntüler, durumlar ve nesneler olabilir. Bir rüyada delik delik delmek, modern ve antik Psikoloji’nin de üstünde durduğu farklı anlamlar taşıyabilir. Bu rüya, günlük hayatta hissettiğimiz duygular için bizi cesaretlendirmeli ya da teşvik etmeli mi, yoksa tam tersi mi?

Rüyasında delik delik delen birine, kişinin gördüğü şeyin en kritik anlamı, kişinin günlük hayatındaki sorumluluklarından gerginliği ve korkusunu ifade eder. Bu tip bir rüya ayrıca, kişinin kendi içsel yeteneklerini yok saydığını veya değerini fark etmediğini de ortaya çıkartabilir.

Davranışsal Analiz

Modern Psikoloji göre, bu tür rüyalardaki delik delik delmek temasının arka planı çeşitli kelimeler ve kavramlar eşliğinde verilebilir. Bunlar arasında, heyecan sağlama, sürekli olarak geçmiş kazalara tekrar saplanmanın çoklu değerlenmesi, problem çözme için çevre üzerinden yardıma ihtiyaç duyma ve kişisel kaygılarınızı ele alarak bunları aşma.

Günümüzdeki Psikoloji, rüyaları bireysel öznel deneyimler ve arzulardan ziyade, kişinin toplumsal hayata uyumunu ve somut davranışlarını yönlendiren gizli hazırlayıcı akımlarla ilişkilendirme eğilimindedir. Bu yeni yaklaşım, Rüyada Delik Delik Delme konusunda analiz yapanlar arasında, Davranışsal Analiz ve Davranışsal Çekirdeklik Konusunda eğilimin hakim olması sonucuna varmıştır.

Bu istilâ İngiliz Psikolog ile başladı ve 20. Yüzyılda on milyonlarca dünya üzerindeki insanın davranışlarının çok katmanlı biçimsel tasarımının gelişimine dayanan teorik bir model oluşturdu. Davranışsal Analiz’e göre, bir rüyayı anlamlandırmak için ilk adım, kişinin arzuları (bilinçdışı arzular) ile davranışları arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmaktır. Bu teoriye göre, kişinin delik delik delme hareketlerinin arkasındaki sebep, vurma veya çizme gibi hareketler kullanarak, kontrol ve etki elde etmek veya başkaları tarafından baskılanmasını önlemek üzere hissedilen anksiyeteyi anlamaktır.

Psikanalitik Yaklaşım

Psikanalitik yaklaşıma göre, bir rüyada delik delik delmek, iç güdülerin yoğun mozaiğinin ürünü olan bir duygu olan şemaserbestlik (veya üretkenlik) ile Sigmund Freud’un “süpürge etkisi”nden kaynaklanır. Freud’a göre, rüyalar bireylerin canlı ve canlı davranışlarından uyanmalarını sağlamak için “tekrar eden (bilinçaltı) süpürge etkisi” ile kalıplara ve izlenmeye yeniden çözülürler.

Psikanalitik araştırmacılar, delik delik delmenin, hayattaki zorluklarla başa çıkmak ve yeteneklerimizi serbest bırakmak için, kendimizi süpürmek ve hayatımıza yeni ve kuvvetli siciller çizmekle eş anlamlı olduğunu savunurlar. Bu teoriye göre, bu rüya kişinin kararlılığını ve motivasyonunu artırmaya yardımcı olur ve onu, insanlara ters giden olumsuzlukların ardında doğru hedefe gitmekten cezbeder.

Tasavvufî Yaklaşım

Tasavvufî yaklaşıma göre, rüyada delik delik delmek, kişinin dünya içinde ilahi gerçekliği öğrenme ve arayış yolculuklarına katılmasının ve Allah’a yaklaşma arzusunun göstergeleridir. Bu yolculuk, kişiyi çok karmaşık süverlerden kurtarmak için Allah’ı aramaya ve arayanların ona yaklaşabilmeleri için davranışlarını değiştirme eğilimindedir. Tasavvufî yaklaşım, rüyada delik delik delmenin, kişinin kendisine olan imanını arttırmak için bir hareket olarak görülmesi gerektiği savunur.

Sonuç

Rüyada delik delik delmek, psikolojik, bireysel, toplumsal ve dini açılardan değişik anlamlar taşıyabilir. Modern Psikoloji tarafından desteklenen Davranışsal Analiz yaklaşımı, bu sürece odaklanana insanların arzuları ve davranışları arasındaki ilişkiyi anlamaya çalıştıklarını önermektedir. Psikanalitik Yaklaşım, bu rüyadaki imaginal motifin, “süpürge etkisi”ne dayanarak bireye tekrar eden şemaler güdülerin ürünü olarak görülmesi gerektiğini vurgular. Tasavvufî Yaklaşım ise, rüyadaki delik delik delme hareketinin, Allah’a yaklaşmak için bir arayış ve merdiven çıkma olduğuna işaret etmektedir. Sonuç olarak, her ne olursa olsun, rüyada Delik Delik Delmek Gören insanların, çarpıcı sonuçlarının anlamını kendi bireysel hayatlarındaki geçerliliğiyle anlamaları tavsiye edilmektedir.

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli